Složení rady sdružení

       Předseda: Milan Laštůvka
Místopředseda: Petr Barák
Místopředseda: Dalibor nejedlý
 
Sídlo občanského sdružení
Valchov 120
680 01
 
IČO: 22763651