Cílem našeho spolku je všestranná pomoc a podpora handicapovaných osob a jejich rodin v nelehkém životě.

Náš vznik se datuje ke konci roku 2011, kdy nás neochota a problémy se státními úřady donutily jít vlastní cestou. Jednou z našich priorit je pomoc při shánění finančních prostředků na mechanický aktivní vozík, jehož cena se pohybuje mezi 80 - 100 tisíci korunami, bez kterého se při aktivním životě vozíčkář neobejde. Dalším cílem naší práce je finanční prostředky využít ve prospěch nákupu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, úpravu bezbariérového bydlení a automobilů na ruční ovládání.

 
 
V současné době spolupracujeme s nadějným mladým architektem Ing. arch. Milanem Vlčkem, který nám pomáhá poradenskou činností v oblasti stavebních úprav. Důkazem jeho kvalit jsou několikeré nominace v oblasti architektury nejen v České republice, ale i v Evropě.
 
Jeho práci můžete shlémout na: https://www.taketriich.cz

 

Své poznatky z cest a výletů na vozíku sepisujeme a nabízíme pro ostatní, kteří mají zájem vydat se vstříc dobrodružství za poznáním. Krásných míst je spousta a radost z dosažení cíle pomáhá jít dál.

 

Snažíme se účastnit pořádání kulturních, sportovních a společnských akcí, vyměňovat si vzájemné poznatky a zkušenosti, získávat nové kontakty a pomoci těmto lidem zapojit se do běžného, i když nelehkého života.

 

Projekt mechanický vozík

 Poslední léta mi v hlavě leží docela bláznivý projekt. Vše se zrodilo celkem rychle. Jeho počátky sahají na přelom roku 2015-2016, kdy jsem řešil nový aktivní mechanický invalidní vozík. Jelikož jsem na vozíku již přes osm let, měl jsem jasnou představu o tom, co chci. Mé priority splnilo pouze několik výrobků, z nichž některé jsem musel vyřadit kvůli negativním zkušenostem s dodavatelskou firmou. Avšak ani s přechodem k jinému dodavateli jsem si moc nepomohl. Nespolehlivost, dlouhé čekací termíny a omyly byly i tu na denním pořádku. Spousta vozíčkářů by mohlo vyprávět své.               
 Druhým faktorem je pořizovací cena pohybující se na hranici sta tisíc. Při pohledu na různé nabídky dodavatelů se tato částka příliš neliší a tak cena nebývá ve většině případů rozhodující.     
Většina vozíčkářů na takovou částku bez přispění sponzorů či nadací nedosáhne. Přesto není zbytí, protože vozík potřebují. V hlavě každého však stále kolují otázky, proč je to tak drahé a když už zaplatím takovou částku, proč to vše neprobíhá hladce.         
 Sám jsem si prožil, jaké to je, když musím čekat několik měsíců na dodání a přesto nebylo vše v pořádku. Nastaly dohady a další zdlouhavá jednání.         
Vše vyústilo v myšlenku, zda bych nedokázal výrobu vozíku zařídit sám. S partou konstruktérů jsme se shodli, že konstrukce vozíku není nikterak složitá a výrobní náklady jsou značně přehnané.          
Počátky samotného projektu jsou na světě - Vyrobit aktivní invalidní vozík za cenu dostupnou každému vozíčkáři. Cenou to však nekončí. Veškeré součástky budou vyráběny v blízkém okolí a tím odpadá čas potřebný k dovozu ze zahraničí. Jednotlivé priority projektu představím v bodech:

1)Výroba a kompletace aktivního mechanického vozíku - Jednotlivé díly vozíku budou vyrobeny a naskladněny před samotnou objednávkou zákazníka. Znamená to jediné. Po zaměření osoby dojde pouze ke kompletaci jednotlivých částí dle zaměřovacího listu a tím zkrácení dodací lhůty na několik dnů a nikoliv měsíců, jak tomu běžně bývá.

 

2)Rychlost dodání - Vše bude závislé převážně na časových podmínkách. Jelikož budu součástky převážně skladem, je možné vyrobit a předat vozík tentýž den nebo do několika dnů od zaměření.

3)Servis a péče - Z vlastní zkušenosti vím, jak je tato součást důležitá, proto díky skladovým dílům bude zkrácený servisní interval na minimum a to včetně servisu o víkendech a svátcích.

4)Cena -  Ačkoliv je projekt v samotném počátku, odhadujeme cenu aktivního mechanického vozíku na 35 000,- Kč, což je stále polovina až třetina částky, za kterou nabízí aktivní vozíky jiné firmy.

 

5)Vzhled a výbava - V jednoduchosti je krása a ne jinak tomu bude v našem případě. Jednoduchý líbivý vzhled padne do oka nejen vozíčkářům. Na výběr je celá škála barev a doplňková výbava, která cenu vozíku nikterak nenavýší.

 

6)Spolehlivost - Naše nabídka nebude nikterak široká. Prostě rovnou nabídneme to nejlepší, co je na trhu. Pravděpodobnost omylu tím snížíme na minimum.


 Výroba prototypu bude zdlouhavá a finančně náročná. Je potřebné zvolit vhodné konstrukční prvky, jejich ohýbání a lakování, vytvořit řadu forem pro hliníkové odlitky a ušití látkových potahů. Poté bude výroba jednodušší, rychlejší a cenově dostupná. Naším cílem není obohacovat se na hendikepovaných, ale dělat, co nás baví a to těmto lidem pomáhat.

Chtěli bychom Vás vážení občané a podnikatelé, kterým není lhostejný osud těchto postižených, oslovit a požádat Vás o finanční a materiální pomoc. Finanční dary věnované nám si mohou soukromí podnikatelé zahrnout do nákladů a tím si snížit základ daně ze zisku (Zákon č. 586/1992 Sb., §15, odst. 8). Na tuto pomoc zveřejňujeme číslo účtu našeho Občanského sdružení 2700208960 / 2010,  IČ: 22763651. Za jakýkoli dar máme možnost veřejně poděkovat. Rovněž máme možnost Vás prezentovat na různých akcích spojených s prezentací výrobku a na webových stránkách naší organizace. Věříme, že s Vaší pomocí dosáhneme svého cíle.